Newsletters

31/08/2009

Si no ho veieu correctament cliqueu AQUÍ

PROGRAMA FORMATIU DE L’AULA AQUÀTICA DE LA MASIA BLANCA

El Patronat Municipal de Turisme del Vendrell i DEPANA impulsen la iniciativa del Programa formatiu de l’Aula Aquàtica de la Masia Blanca. Aquest programa pedagògic, destinat a alumnes d’educació primària i secundària, pretén fomentar la participació d’infants i joves en les activitats pedagògiques dissenyades perquè coneguin la vàlua de la biodiversitat marina i litoral de la reserva marina de la Masia Blanca i les amenaces a què està sotmesa, per tal que siguin capaços d’analitzar-ne les causes i aportar-hi possibles solucions, demandes, suggeriments i inquietuds.

PROGRAMA FORMATIVO DEL AULA ACUÁTICA DE LA MASIA BLANCA

El Patronato Municipal de Turismo de El Vendrell y DEPANA impulsan la iniciativa del Programa formativo del Aula Acuática de La Masia Blanca. Este programa pedagógico, destinado a alumnos de educación primaria y secundaria, pretende fomentar la participación de niños y jóvenes en las actividades pedagógicas diseñadas para que conozcan el valor de la biodiversidad marina y litoral de la reserva marina de La Masia Blanca y las amenazas a las que está sometida, para que sean capaces de analizar las causas y aportar posibles soluciones, demandas, sugerencias e inquietudes.

TRAINING PROGRAM OF THE MASIA BLANCA MARINE RESERVE AQUATIC CLASSROOM

The Municipal Association of Tourism of Vendrell and DEPANA is promoting the initiative of the Masia Blanca Aquatic Classroom training program. This training program, intended for primary and secondary education students, aims to promote the participation of children and youngsters in the pedagogic activities designed so that they understand the importance of the sea and coastal biodiversity of Masia Blanca Marine Reserve and the threats to which it is exposed, and can analyze the causes and offer solutions, and express their demands, suggestions and concerns.

FIRA DE SANTA TERESA AL VENDRELL

Del 15 al 18 d’octubre se celebrarà la 180a edició de la Fira de Santa Teresa del Vendrell. Es tracta d’una mostra multisectorial que reflecteix la capitalitat de la comarca del Baix Penedès i que té un gran ressò dins del context firal de Catalunya. Enguany, els estands dels diferents sectors (alimentació, automoció i habitatge) es complementaran amb dos certàmens de caràcter biennal: el Mostraví i la V Fira de Ceràmica.

FERIA DE SANTA TERESA EN EL VENDRELL

Del 15 al 18 de octubre se celebrará la 180a edición de la Feria de Santa Teresa de El Vendrell. Se trata de una muestra multisectorial que refleja la capitalidad de la comarca de El Baix Penedès y que tiene un gran renombre dentro del contexto ferial de Cataluña. Este año, los stands de los diferentes sectores (alimentación, automoción y vivienda) se complementarán con dos certámenes de carácter bienal: el Mostraví y la V Feria de Cerámica.

FAIR OF SANTA TERESA IN VENDRELL

The 180th edition of the Fira de Santa Teresa of El Vendrell will take place this year from October 15-18. This is a multisectorial exhibition that reflects the importance of the region of Baix Penedès and has considerable relevance in the trade fair context of Catalonia. This year, the stands of the different sectors (feeding, automotion and housing) will be completed with two biennial competitions: the Mostraví and the V Pottery Fair.

CÀMERES WEB A LES PLATGES DEL VENDRELL

Les platges del Vendrell (Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs) ja compten amb la instal·lació de tres càmeres web. Les càmeres, ubicades a cada una de les platges, es poden veure al web del Patronat Municipal de Turisme (www.elvendrellturistic.com). Amb la instal·lació d’aquestes càmeres, el Patronat Municipal de Turisme pretén donar un nou servei a tots aquells usuaris que vulguin apropar-se al nostre municipi i que estiguin interessats a conèixer les nostres platges.

CÁMARAS WEB EN LAS PLAYAS DE EL VENDRELL

Las playas de El Vendrell (Sant Salvador, Coma-ruga y El Francàs) ya cuentan con la instalación de tres cámaras web. Las cámaras, ubicadas en cada una de las playas, se pueden ver a través de la web del Patronato Municipal de Turismo (www.elvendrellturistic.com). Con la instalación de estas cámaras, el Patronato Municipal de Turismo pretende dar un nuevo servicio a todos aquellos usuarios que quieran acercarse a nuestro municipio y que estén interesados en conocer nuestras playas.

WEB SITE CAMERAS ON THE BEACHES OF VENDRELL

The beaches of Vendrell (Sant Salvador, Coma-ruga and Francàs) now have three web cameras installed. The cameras, placed on each of the beaches, can be seen in the website of the Municipal Association of Tourism (www.elvendrellturistic.com). With the installation of these cameras, the Municipal Association of Tourism intends to provide a new service to all those users who want to visit our town and who are interested in discovering our beaches.

MAPA DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DEL VENDRELL

L’Àrea de Medi Ambient i el Patronat Municipal de Turisme de l’Ajuntament del Vendrell han editat un mapa de camins de tot el terme municipal, per a totes aquelles persones que estiguin interessades a realitzar rutes a peu o en bicicleta pel Vendrell.

MAPA DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VENDRELL

El Área de Medio Ambiente y el Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de El Vendrell han editado un mapa de caminos de todo el término municipal, para todas aquellas personas que estén interesadas en realizar rutas a pie o en bicicleta por El Vendrell.

MAP OF PATHS|ROUTES THROUGH THE MUNICIPAL DISTRICT OF VENDRELL

The Environment Area and the Municipal Association of Tourism of the Town Council of Vendrell have published a map of routes through the municipal district for all those who are interested in exploring different routes on foot or by bike near Vendrell.

Patronat Municipal de Turisme | Av. Brisamar, 1 | Tel. 977 68 00 10
informacio@elvendrellturistic.com | www.elvendrellturistic.com

TripadvisorTrivago
Mapa Vendrell
QR Sant Salvador QR Coma-ruga QR El Francàs
ISO 9001 - 14001
Infocultura - Agenda cultural

Galeria de fotos

Turisme del Vendrell
(© 2002 - 2020)
Av. Brisamar, 1 - Tel. 977 68 00 10
informacio@elvendrellturistic.com
Veure mapa de localització
Coords: N 41º 10. 952' E 001º 31. 319'

Horaris: De dilluns a dissabte de 10h a 14h

Quadrícula w+m: Disseny i programació web